200.000+ comenzi

Politica de confidențialitate

INFORMAȚII PRIVIND GESTIONAREA DATELOR

Ecommerce Trade Ltd. (denumită în continuare: Compania) acordă o atenție deosebită ca în cursul gestionării datelor să acţioneze în conformitate cu regulamentul UE 2016/679 (GDPR) şi cu alte acte legislative, ținând cont de principalele recomandări internaționale referitoare la protecția datelor.

Compania informează pe utilizatorii webshop-ului său, precum și pe vizitatorii website-urilor sale, cu privire la datele personale pe care le gestionează în legătură cu website-uri, la practicile sale legate de gestionarea datelor personale, la măsurile organizatorice și tehnice luate pentru protecția datelor cu caracter personal și la căile și posibilitățile de exercitare a drepturilor persoanelor în cauză.


1. Denumirea gestionarului datelor


Gestionarul datelor: Ecommerce Trade Ltd (în continuare: Compania)
Sediul: 1046 Budapesta, str. Kiss Ernő 3/a, Ungaria
E-mail: contact@shoexpress.ro.


2. Temeiul juridic al gestionării datelor:


Legislația privind prelucrarea datelor prin intermediul sistemului de raportare a responsabilului cu protecția datelor: Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Europei (27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv abrogarea Directivei 95/46/CE (în continuare: GDPR)


3. Gestionarea datelor personale


3.1. Datele personale înregistrate de sistem
Datele prelucrate și scopul gestionării datelor

Date cu caracter personal

Scopul gestionării datelor

Date cu caracter personal Scopul gestionării datelor
Adresa IP Numărul de identificare atribuit de ISP (prestatorul de servicii Internet) dispozitivului utilizatorului care se loghează în sistem. Compania gestionează datele cu scopul asigurării securităţii informatice a sistemului.
Data conectării Data conectării utilizatorului care se loghează în sistem. Compania gestionează datele cu scopul asigurării securităţii informatice a sistemului.

 

Temeiul juridic al gestionării datelor

Baza legală pentru gestionarea datelor este interesul legitim al Companiei de a proteja securitatea datelor procesate în sistem și a infrastructurii IT care asigură funcționarea sistemului. Pentru a detecta posibila utilizare dăunătoare sau abuzivă a datelor, pentru a lua măsuri adecvate privind securitatea datelor și a informațiilor (de exemplu, urmărirea vulnerabilităţii, a volumului de muncă) și pentru auditul intern, jurnalizarea datelor de mai sus este indispensabilă în sistem. Interesul legitim în asigurarea funcționării în siguranță a sistemului este proporțional cu gestionarea datelor personale menționate mai sus, jurnalizate în legătură cu logări.
Durata gestionării datelor
Datele specificate aici vor fi stocate în sistem timp de 12 luni de la data creării și vor fi șterse în mod automat.

3.2. Utilizarea cookie-urilor

Datele prelucrate și scopul gestionării datelor

Compania utilizează pe site-ul său cookie-uri, care sunt pachete de informații instalate pe computerul persoanei care vizitează website-ul, cu scopul de a colecta informații despre vizitarea site-ului (numărul de identificare, data, ora și pagina vizionată anterior), dacă acest lucru este asigurat de persoana vizată prin setarea browser-ului. Persoana care utilizează computerul poate dezactiva instalarea cookie-urilor prin modificarea setărilor sau poate elimina în orice moment cookie-urile instalate pe computer în cursul utilizării.
Scopul utilizării cookie-urilor este, pe de o parte, de a colecta informațiile statistice necesare dezvoltării site-ului și a analizelor legate de vizitări și utilizare și, pe de altă parte, de a spori experiența consumatorului.
În plus, analizarea obiceiurilor vizitatorilor pe website-ul Companiei este efectuată prin luarea de decizii automate (profilarea vizitatorilor) pe baza datelor cookie stocate pe computerul utilizatorului, cu scopul de a personaliza serviciile și reclamele Companiei, printr-o mai bună cunoaştere a exigenţelor clienţilor.
Compania utilizează, de asemenea, module cookie pentru a oferi utilizatorului funcțiile oferite de media de socializare (Google+, Facebook).
Pentru a atinge aceste obiective, Compania poate să împărtășească datele clienţilor privind utilizarea website-ului cu partenerii săi de media de socializare, de publicitate și de analiză, care pot combina datele cu alte date furnizate de utilizator sau colectate de la alte servicii utilizate de clienţi.
În final, scopul cookie-urilor utilizate de Companie este de a înregistra achizițiile efectuate dar neterminate pentru a oferi utilizatorului o notificare electronică cu scopul de a facilita cumpărarea utilizatorului, astfel cum se prevede la punctul 3.7. al prezentei fişe informative.
Utilizatorii pot obține informații suplimentare cu privire la rolul cookie-urilor pe website-ul Alianței Europene pentru Publicitatea Digitală Interactivă, disponibil la http://www.youronlinechoices.com/hu/.

Temeiul juridic al gestionării datelor


Temeiul juridic al gestionării datelor este consimţământul persoanei vizate.

3.3. Înregistrare

Datele prelucrate și scopul gestionării datelor


Utilizatorul are posibilitatea de a se înregistra pe site, introducând datele sale personale. La înregistrare, Compania gestionează numele utilizatorului, parola și adresa de e-mail.


Temeiul juridic al gestionării datelor

Compania gestionează datele personale furnizate în timpul înregistrării pe baza consimțământului utilizatorului.


Durata gestionării datelor

Până la anularea acordului dat de către utilizator și ștergerea contului de utilizator.

 

3.4. Înregistrare prin intermediul unui cont de media de socializare (Facebook, Google+)

Datele prelucrate și scopul gestionării datelor


Utilizatorul are posibilitatea să se înregistreze pe website-ul Companiei cu datele lor (numele și adresa de e-mail) încărcate pe conturile de media de socializare (Facebook/Google +). Gestionarea datelor Companiei este implementată în conformitate cu informaţiile de gestionare a datelor Facebook și Google+.


Temeiul juridic al gestionării datelor

Compania gestionează datele personale furnizate în timpul înregistrării pe baza consimțământului utilizatorului.

Durata gestionării datelor

Până la anularea acordului dat de către utilizator și ștergerea contului de utilizator.

 

3.5. Comenzile utilizatorilor înregistraţi

Datele prelucrate și scopul gestionării datelor

Pentru a încheia și a executa contracte legate de comenzi, Compania prelucrează informațiile de contact ale utilizatorului, cum ar fi: numele, adresa de e-mail, informațiile despre modalitatea de plată aleasă, adresa și modul de expediere.

Temeiul juridic al gestionării datelor

Informațiile personale furnizate la momentul comenzii sunt necesare pentru executarea sau pregătirea contractului. După executarea contractului, baza legală pentru gestionarea datelor este dispoziția legală obligatorie (Legea C din 2000 privind contabilitatea, în continuare: Legea contabilității), respectiv interesul legitim al Companiei.

Durata gestionării datelor

Compania gestionează datele personale până la executarea contractului. În mod excepțional, Compania poate să stocheze datele personale pe baza unei dispoziții legale, în special în contextul furnizării de date obligatorii de către Companie pentru autoritățile publice (de ex. autoritățile fiscale). O astfel de gestionare obligatorie a datelor este, de exemplu, păstrarea facturilor emise pentru perioada prevăzută de Legea contabilității (documentele contabile care susţin în mod direct şi indirect evidenţa contabilă trebuie să fie păstrate timp de 8 ani). Pentru un eventual litigiu privind executarea contractului, Compania păstrează datele vizate pe o perioadă de 5 ani de la data executării contractului.

3.6. Comenzile utilizatorilor neînregistraţi

Datele prelucrate și scopul gestionării datelor

Utilizatorul are posibilitatea de a plasa o comandă fără a se înregistra pe site. În acest caz, în vederea încheierii şi executării contractelor legate de comenzi, utilizatorul trebuie să furnizeze la fiecare comandă detaliile sale de contact, cum ar fi: numele, adresa de e-mail, informațiile despre metoda de plată aleasă, adresa de expediere și de facturare și numărul de telefon mobil, în funcție de metoda de plată și de expediere.

Temeiul juridic al gestionării datelor

Informațiile personale furnizate la momentul comenzii sunt necesare pentru executarea sau pregătirea contractului. După executarea contractului, baza legală pentru gestionarea datelor este prevederea obligatorie a legii (Legea C din 2000 privind contabilitatea) și interesul legitim al Companiei.

Durata gestionării datelor

Compania gestionează datele personale până la executarea contractului. În mod excepțional, Compania poate să stocheze datele personale pe baza unei dispoziții legale, în special în contextul furnizării de date obligatorii de către Companie pentru autoritățile publice (de ex. autoritățile fiscale). O astfel de gestionare obligatorie a datelor este, de exemplu, păstrarea facturilor emise pentru perioada prevăzută de Legea contabilității (documentele contabile care susţin în mod direct şi indirect evidenţa contabilă trebuie păstrate timp de 8 ani). Pentru un eventual litigiu privind executarea contractului, Compania păstrează datele vizate pe o perioadă de 5 ani de la executarea contractului.

3.7. Poșta electronică care conține reclamă (Lista de corespondență): Buletin informativ, altă corespondență

Datele prelucrate și scopul gestionării datelor

Utilizatorul are posibilitatea de a se abona la lista electronică de corespondență cu conţinut de reclamă a Companiei. Lista de corespondență a Companiei conține elemente promoționale și elemente de stimulare pentru promovarea și îndeplinirea achiziției, în primul rând sub formă de buletin informativ, dar fără a se limita la acesta, informând despre produsele, reducerile și ofertele actuale ale Companiei, în mod corespunzător intereselor utilizatorului. În plus, în cadrul unei alte corespondenţe, Compania va trimite o notificare utilizatorului în legătură cu orice achiziție efectuată dar neterminată. În acest caz, Compania gestionează datele de nume de utilizator și adresa de e-mail.

Temeiul juridic al gestionării datelor

Compania gestionează datele personale furnizate în scopul corespondenţei electronice cu conţinut de reclamă, pe baza consimțământului utilizatorului.

Durata gestionării datelor

Până la retragerea consimțământului, dar nu mai mult de 2 ani. Dacă utilizatorul nu deschide buletinul informativ care i-a fost trimis timp de 12 luni și/sau dacă scrisoarea este ștearsă automat fără deschidere, compania are dreptul să anuleze abonamentul utilizatorului după 12 luni.

4. Măsuri privind accesul la date şi securitatea a datelor

4.1. Accesul la date și transferul datelor

Datele personale pot fi accesate de angajații desemnați ai Companiei pentru a-și îndeplini îndatoririle. Compania va transfera datele personale pe care le administrează numai procesatorilor de date enumerați la punctul 4.2, în modul și în scopul prevăzut de lege.

4.2. Procesatori de date și măsuri de securitate a datelor

Compania stochează date cu caracter personal pe serverele de la sediul Companiei. Pentru stocarea datelor cu caracter personal, Compania, ca procesator de date, utilizează un furnizor de spaţiu de stocare:

 

Numele: antavo Ltd

Sediul: 9th Floor, 107 Cheapside, London, United Kingdom EC2V 6DN

Contacte: +44 2080 890970

Servicii: jocuri de premii, program de loialitate

 

Numele: Criteo SA

Sediul: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France

Contacte: +33 1 40 40 22 90

Servicii: servicii de marketing

 

Numele: Borgun

Sediul:

Numele: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Sediul: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Servicii: livrări

 

Numele: Foxpost Zrt

Sediul: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

E-mail: info@foxpost.hu

Servicii: livrări

 

Numele: Magyar Posta Zrt.

Sediul: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

Email: ugyfelszolgalat@posta.hu

Servicii: livrări

 

Numele: Freshworks:

Sediul: 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066,United States

Contacte: https://www.freshworks.com/contact/

Servicii: software de servicii pentru clienți

 

Numele: Klaviyo Inc.

Sediul: 344 Boylston Street 3rd Floor, Boston, MA 02116 United States

E-mail: sales@klaviyo.com

Servicii: furnizor de servicii de e-mail

 

Numele: Google Ireland Limited

Sediul: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland:

Contacte: https://www.google.com/contact/

Servicii: furnizor de servicii de e-mail, furnizor de servicii de marketing, furnizor de analiză de date

 

Numele Facebook Ireland Limited

Sediul: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Contacte: https://www.facebook.com/support/?ref=hc_global_nav

Servicii: marketing, login (autentificare), analiza datelor

Compania va lua măsuri informatice, tehnice și personale adecvate pentru a proteja datele personale pe care le administrează împotriva accesului neautorizat sau a modificării neautorizate.


5. Drepturi legate de gestionarea datelor:


5.1. Dreptul de a solicita informații


Persoana vizată poate solicita informații din partea Companiei la adresele de contact prevăzute la punctul 1, prin e-mail, cu privire la ce fel de date cu caracter personal, pe ce temei juridic, cu ce fel de scop de gestionare a datelor, de la ce sursă și pentru cât timp gestionează Compania datele sale, respectiv cui, când, pe ce bază juridică şi la care date personale a dat Compania acces altora sau cui a transferat aceste date personale. Compania va îndeplini cererea persoanei vizate în termen de cel mult o lună prin e-mail trimis la adresa de contact a persoanei vizate.


5.2. Dreptul la rectificare


Persoana vizată poate solicita în scris la adresele de contact prevăzute la punctul 1 modificarea datelor sale personale (de exemplu poate modifica oricând adresa poștală sau de e-mail). Compania va îndeplini cererea în termen de cel mult o lună prin e-mail trimis la adresa de contact a persoanei în cauză.


5.3. Dreptul la ștergere


Persoana vizată poate solicita Companiei, în scris, ștergerea datelor sale personale la adresele de contact prevăzute la punctul 1. Compania va respinge cererea de ştergere în cazul obligativităţii de a păstra în continuare datele cu caracter personal. Un astfel de caz este, de exemplu, dacă termenul stabilit de legislația contabilă nu a expirat. Totodată, în cazul în care nu există o astfel de obligație, Compania va îndeplini cererea în cel mult o lună și va notifica persoana vizată prin e-mail trimis la adresa de contact furnizată în acest scop.


5.4. Dreptul la blocare (la limitarea gestionării datelor)


Persoana vizată poate solicita în scris la adresele de contact prevăzute la punctul 1 blocarea datelor sale personale (prin indicarea clară a caracterului limitat a gestionării datelor şi cu asigurarea gestionării separate de celelalte date). Blocarea durează până când motivul declarat de persoana vizată necesită stocarea datelor. Persoana vizată poate solicita blocarea datelor, de exemplu, în cazul în care consideră că Compania a gestionat în mod ilegal reclamaţia sa, însă este necesar ca Compania să nu șteargă acest document, în interesul procedurilor oficiale sau judiciare inițiate de client. În acest caz, până la solicitarea autorității sau a instanței, Compania continuă să păstreze datele personale (de exemplu, reclamaţia respectivă), iar după expirarea termenului va șterge datele.


5.5. Dreptul de a protesta


Persoana vizată poate prezenta obiecții cu privire la prelucrarea datelor, în scris, la adresele de contact prevăzute la punctul 1, în cazul în care Compania ar transfera sau ar folosi datele personale de ex. cu scopul de sondaj de opinie publică sau cercetări științifice.

6. Posibilitatea de asigurare a aplicării legislaţiei cu privire la gestionarea datelor


6.1. Inițierea procedurii judiciare


Persoana vizată, dacă se confruntă cu nelegalitatea prelucrării datelor sale personale, poate iniția un proces civil împotriva Companiei. Controlul jurisdicțional se află în competența Tribunalului. Procesul poate fi inițiat în fața instanței de la locul de reședință al persoanei vizate, la alegerea acesteia (a se vedea lista și datele de contact ale instanțelor prin intermediul următorului link: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Budapesta, 30 octombrie 2018.

ShoeXpress.ro

Toate produsele pe stoc

ShoeXpress.ro

Magazin online de încredere.

ShoeXpress.ro

Livrare rapidă

ShoeXpress.ro

Livrare din stoc, IMEDIAT!